ODBORNÝ PREKLADOVÝ SLOVNÍK

Vážení používatelia slovníka,

dvojjazyčný slovensko-anglický odborný prekladový slovník vznikol v Ústave cudzích jazykov pri Technickej univerzite vo Zvolene v roku 2022 (viac vo Vydavateľských údajoch) pre oblasť protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a obsahuje vybranú odbornú terminológiu.

Ak v ňom nenájdete termín, ktorý hľadáte, máte možnosť zaslať nám termín, ktorý by ste chceli doplniť odoslaním formuláru v kontaktom okienku. Do formuláru môžete doplniť aj jeho preklad. Váš návrh dostanú odborníci z Katedry protipožiarnej ochrany a z Ústavu cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí spracujú preklad a doplnia termín do databázy. Ak si budete želať, môžeme Vám informáciu o jeho preklade odoslať. Databáza termínov sa aktualizuje raz za rok, zvyčajne v decembri.

Momentálne pracujeme na rozšírení terminologickej databázy pre oblasť protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. V budúcnosti by sme ju chceli rozšíriť o termíny z oblastí vyučovaných na Technickej univerzite vo Zvolene (lesníctvo, drevárstvo, technika, ekológia a environmentalistika).

Vyhľadávať iba v týchto odboroch:

Vydavateľské údaje